Signum i korthet

Vi är en bostadsutvecklare som fokuserar på att bygga kostnadseffektiva bostäder av hög kvalitet och med hög designgrad i den del av landet där efterfrågan är som störst. Detta möjliggörs bland annat genom att säkra ett lägre produktionspris än hos konkurrenterna, vilket uppnås genom att vi kontrollerar hela värdekedjan – från byggrätter och produktionsutveckling, via egen husfabrik, till försäljning och förvaltning.

Vi har utvecklat och färdigställt cirka 190 bostäder, har ungefär 110 bostäder i pågående produktion och vår fastighetsportfölj består idag av cirka 88 000 kvm förväntad BOA/LOA.

Klicka här för att ladda ner en kort presentation om oss.

Investerings­kriterier

Samtliga punkter 1-6 skall uppfyllas samt minst en av punkterna 7 och 8 för att kvalificera en byggrätt för förvärv.

  1. Projektvinst per BOA eller LBTA på minst 6 000 SEK
  2. Projektmarginal på minst 15%
  3. Området ska vara en tillväxtort med positiv inflyttning det senaste året. (Källa: SCB)
  4. Orten ska ha ett underskott av bostäder. (Källa: Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät)
  5. Bra pendlingsläge (nå centrala Stockholm inom ca 60 minuter).
  6. Byggrätten ska rymma minst 15 bostäder.
  7. Försäljningspriset per BOA ska ligga max 15% över medelprisstatistik på orten de senaste 12 månaderna. (Källa: Svensk Mäklarstatistik, snitt för villor och bostadsrätter)
  8. Försäljningspriset på en bostad för ett parhushåll respektive singelhushåll ska klara bankernas låneregler (fn 4,5 gånger årsinkomsten, max 85% belåningsgrad) i relation till medianinkomsten på orten. (Källa: Ekonomifakta)

Ledning

Hanna Kucera Wengelin

VD

070-790 67 08

Mikael Hultman

Ansvarig intag mark

070-555 46 61

Johan Ekman

CIO

070-971 06 19

Frida Göransson

CFO

072-542 77 27

Ola Thunell

Operativ Chef

070-661 35 39

Daniel Wengelin

Creative Director

070-899 00 74

Fredrik Thunell

Marknads- och Försäljningschef

070-544 47 66

Salim Karadja

Inköpschef

073-501 24 61

Styrelse

Anders Nyström

Ordförande

Ola Thunell

Ledamot

Mikael Hultman

Ledamot

Sven-Erik Köhlin

Ledamot

Royne Hultman

Suppleant

Fredrik Thunell

Suppleant

Bokslut

Årsredovisning


Ladda ned