Signum i korthet

Vi är en bostadsutvecklare som fokuserar på att bygga kostnadseffektiva bostäder av hög kvalitet och med hög designgrad i den del av landet där efterfrågan är som störst. Detta möjliggörs bland annat genom att säkra ett lägre produktionspris än hos konkurrenterna, vilket uppnås genom att vi kontrollerar hela värdekedjan – från byggrätter och produktionsutveckling, via egen husfabrik, till försäljning och förvaltning.

Vi har utvecklat och färdigställt cirka 190 bostäder, har ungefär 110 bostäder i pågående produktion och vår fastighetsportfölj består idag av cirka 88 000 kvm förväntad BOA/LOA.

Ladda ner kort presentation om oss.

Ladda ner

Styrelse

Ola Thunell

Ledamot

Mikael Hultman

Ledamot

Royne Hultman

Suppleant

Fredrik Thunell

Suppleant

Bokslut

Årsredovisning


Ladda ned