Signum i korthet

Vi är en bostadsutvecklare som fokuserar på att bygga kostnadseffektiva bostäder av hög kvalitet och med hög designgrad i den del av landet där efterfrågan är som störst. Detta möjliggörs bland annat genom att säkra ett lägre produktionspris än hos konkurrenterna, vilket uppnås genom att vi kontrollerar hela värdekedjan – från byggrätter och produktionsutveckling, via egen husfabrik, till försäljning och förvaltning.

Vi har utvecklat och färdigställt cirka 190 bostäder, har ungefär 110 bostäder i pågående produktion och vår fastighetsportfölj består idag av cirka 88 000 kvm förväntad BOA/LOA.

Ladda ner kort presentation om oss.

Ladda ner

Ledning

Hanna Kucera Wengelin

VD

Mikael Hultman

Ansvarig intag mark

Petter Ström

CFO

Ola Thunell

Senior Advisor

Daniel Wengelin

CD

Fredrik Thunell

Marknads- och Försäljningschef

Salim Karadja

Inköpschef

Tobias Klarbo

Chef projektgenomförande

Styrelse

Anders Nyström

Ordförande

Ola Thunell

Ledamot

Mikael Hultman

Ledamot

Gurmo Endale

Ledamot

Royne Hultman

Suppleant

Fredrik Thunell

Suppleant

Bokslut

Årsredovisning


Ladda ned