Signum i korthet

Vi är en bostadsutvecklare som fokuserar på att bygga kostnadseffektiva bostäder av hög kvalitet och med hög designgrad i den del av landet där efterfrågan är som störst. Detta möjliggörs bland annat genom att säkra ett lägre produktionspris än hos konkurrenterna, vilket uppnås genom att vi kontrollerar hela värdekedjan – från byggrätter och produktionsutveckling, via egen husfabrik, till försäljning och förvaltning.

Vi har utvecklat och färdigställt cirka 190 bostäder, har ungefär 110 bostäder i pågående produktion och vår fastighetsportfölj består idag av cirka 88 000 kvm förväntad BOA/LOA.

Klicka här för att ladda ner en kort presentation om oss.

Ledning

Hanna Kucera Wengelin

VD

070-790 67 08

Mikael Hultman

Ansvarig intag mark

070-555 46 61

Johan Ekman

CIO

070-971 06 19

Frida Göransson

CFO

072-542 77 27

Ola Thunell

Operativ Chef

070-661 35 39

Daniel Wengelin

Creative Director

070-899 00 74

Fredrik Thunell

Marknads- och Försäljningschef

070-544 47 66

Salim Karadja

Inköpschef

073-501 24 61

Styrelse

Anders Nyström

Ordförande

Ola Thunell

Ledamot

Mikael Hultman

Ledamot

Sven-Erik Köhlin

Ledamot

Royne Hultman

Suppleant

Fredrik Thunell

Suppleant

Bokslut

Årsredovisning


Ladda ned