Kontakt

Anders Nyström

Ordförande

Mattias Roos

tf VD

Fredrik Gynnerstedt

CFO

Maria Claësson

Ansvarig arkitekt

Sandra Andreasson

Projektledare

Robin Hultman

Försäljning/ Intag mark

Malin Ärlebäck

Projektinköpare (föräldraledig)