Kontakt

Anders Nyström

Ordförande

Hanna Kucera Wengelin

VD

Petter Ström

CFO

Mikael Hultman

Ansvarig intag mark

Tobias Klarbo

Chef projektgenomförande

Daniel Wengelin

CD

Fredrik Thunell

Marknads- och Försäljningschef

Ola Thunell

Senior Advisor

Maria Claësson

Ansvarig arkitekt

Salim Karadja

Inköpschef

Malin Ärlebäck

Projektinköpare

Ebba Bellander

Kundansvarig

Sandra Andreasson

Projektledare

Robin Hultman

Försäljning/ Intag mark