Kontakt

Anders Nyström

Ordförande

Hanna Kucera Wengelin

VD

Frida Göransson

CFO

Mikael Hultman

Ansvarig intag mark

Ola Thunell

Senior Advisor

Tobias Klarbo

Chef projektgenomförande

Fredrik Thunell

Marknads- och Försäljningschef

Daniel Wengelin

CD

Maria Claësson

Ansvarig arkitekt

Salim Karadja

Inköpschef

Malin Ärlebäck

Projektinköpare

Ellen Colhag

IT-ansvarig

Ebba Bellander

Kundansvarig

Robin Hultman

Försäljning/ Intag mark

Sandra Andreasson

Projektledare