Strandängen Inflyttning

1

TECKNA FÖRHANDSAVTAL

Ett förhandsavtal är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen Brf Strandängen och er som köpare avseende en framtida överlåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att ni som köpare avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet. I samband med att förhandsavtal tecknas skall en handpenning (förskott 1) om 50 000 kr betalas in till i avtalet anvisat konto.

2

FRITT VAL

Tanken är att ni ska slippa fundera kring en massa detaljerade val kring inredningen. Istället har våra arkitekter tagit fram genomtänkta designlinjer, noggrant utvalda material och smakfulla kulörer.
I projektet Strandängen behöver ni endast göra val gällande vilken designlinje ni önskar (Ton-i-ton eller Kontrast). I vissa hus kan man även välja kamin och/ badkar. Vi kommer att kontakta er för dessa val ett par veckor efter signerat förhandsavtal.

3

TECKNANDE AV UPPLÅTELSEAVTAL

Tidpunkt för tecknande av upplåtelseavtal är 25 januari 2023. Upplåtelseavtalet är bindande och ni som köpare blir då formellt också medlem i Brf Strandängen.

4

TILLTRÄDESTIDER

De tider vi kommunicerar i avtal och säljmaterial är preliminära. I ert upplåtelseavtal meddelas ett definitivt tillträdesdatum.

5

INBETALNING AV FÖRSKOTT 2

I samband med tecknandet av upplåtelseavtal, ska ni som köpare erlägga en handpenning (förskott 2) om 10 % av den totala insatsen för bostaden (minus den redan erlagda handpenningen om 50 000 kr). Signum kommer att informera er om detta i god tid innan betalningen skall vara Brf Strandängen tillhanda.

6

BESÖK PÅ BYGGARBETSPLATSEN

Under byggnationens senare del anordnas, i den mån byggplatsen och världsläge tillåter, ett gemensamt besök på platsen för er köpare. Besöket syftar till att ge er en försmak av det blivande huset samt en möjlighet att få ställa frågor.

7

SLUTBESIKTNING AV BOSTADEN

Inför det stundande tillträdet genomförs en besiktning av er nya bostad. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman. Ni som köpare kommer att bli inbjudna att delta på denna besiktning.

8

INBETALNING AV SLUTLIKVID

I anslutning till tillträdesdagen betalas resterande del av köpeskillingen för bostaden in.

9

INFLYTTNING / TILLTRÄDE

Tillträdet sker på plats i ert hus på tillträdesdagen och vi på Signum Fastigheter finns på plats för att hälsa välkommen samt överlämna nycklar.

10

ÖVERLÄMNANDE AV BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN

Signum Fastigheter sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar Brf Strandängens intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning. Därefter kommer ni att kallas till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan verksamheten vidare.

11

6-MÅNADERS BESIKTNING

Ca 6 månader efter tillträde genomförs en sk. 6-månadersbesiktning. Det är en enklare uppföljning/ genomgång för att säkerställa att allt fungerar som det ska i ert hus.

12.

GARANTIBESIKTNING

Fastigheten garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.