2018-06-15

Signum Fastigheter och Willa Nordic bygger ny fabrik via det gemensamt ägda bolaget Signum Prefab.

I dagarna har Signum Fastigheter ingått avtal med kvalitetshus-tillverkaren Willa Nordic AB för att uppföra en ny husfabrik i småländska Stockaryd för att kunna producera sin nya husserie. Att fabriken byggs just för att producera en specifik husserie är ovanligt kostnadseffektivt och optimerat.

 

Ny affärsmodell som främjar slutkund

Kort innebär affärsmodellen att Signum Fastigheter skall äga hela värdekedjan, från ax till limpa, för att kunna bli mer effektiva och driva kostnader ur systemet samt säkerställa en unik marknadsposition genom att erbjuda kvalitativa designhem till den breda massan.

 

Signum har vänt på hela bostadsutvecklings-processen genom att ställa frågan: hur mycket kan till exempel ”polisen och sjuksköterskan” betala för ett hem med hög kvalitet och designfaktor i realiteten? Vad tjänar de och vad ställer banken för krav på dem? Utifrån det har Signum tagit fram en husserie i olika storlekar som uppfyller såväl denna breda massans husdröm som deras betalningsförmåga.

 

För att komma ned i pris för slutkund har Signum Fastigheter rådfrågat alla berörda yrkeskategorier/hantverkare i det egna byggföretaget för att optimera husseriens konstruktion redan från början och underlätta byggandet i såväl fabrik som på plats. Samtänket och att alla discipliner kommunicerar ochskär kostnader tillsammans gör att slutkunden får ett mycket prisvärt hem. Prestigefulla och prisade Design- och arkitektbyrån Koncept har sedan lyssnat på reella kundgrupper och därefter skapat 3 designlinjer; Snö, Skog och Sjö efter deras olika preferenser med målet att det blir ett enkelt husköp men samtidigt med hög designgrad. Hus där man väljer kvalitet, äkta material och design snarare än varumärke.

 

Ax-till-limpa-produktion

Genom att nu se till att Signum Fastigheter kontrollerar hela värdekedjan med egen utveckling, markbolag, husfabrik, byggbolag och dessutom nyligen ett eget förvaltningsbolag blir Signum Fastigheter unikt i sitt slag.

 

Fabriken

Fabriken ska stå klar första kvartalet 2019 och Signums första leverans av sin unika descgnhusserie kommer byggas för projektet Stenby Ängar i Eskilstuna. På sikt kommer flerbostadshus (hyresrätter och bostadsrätter) att produceras här enligt samma tänk. Fabriken kommer att ha en kapacitet att leverera 200 hus per år.

 

– Vi har hittat en spännande kombination ifrån ICA´s förmåga att pressa kostnader i ett system vad gäller inköp, logistik , effektivitet, struktur och processer plus Signums byggerfarenhet, via LMR Byggnads AB, med 30 års erfarenhet av högkvalitativa husprojekt. Att vi dessutom bygger fabrik med kvalitetsleverantören Willa Nordic gör att det inte går att jämföra oss med någon annan part, säger

Petter Ski, styrelseordförande i Signum Fastigheter.