2017-04-15

Signum Fastigheter förvärvar ny mark i Eskilstuna

Signum Fastigheter har avtalat om att förvärva fastigheten Lagerberg 1:11 i Eskilstuna. Fastigheten är om totalt 21 717 kvm och Signum Fastigheter planerar för att uppföra ca 70 bostäder i par-, kedje- och radhus.

Planerad säljstart är under 2018.