Välkomna hem till Stenby Park

Hej!

Vi på Signum Fastigheter vill hälsa er som nyblivna bostadsrättsköpare varmt välkomna till Brf Stenby Park. Vi är både stolta och glada över att ni givit oss förtroendet att få bygga ert hem.

För vissa av er är det första gången ni köper en bostadsrätt som ännu bara finns på ritning och vi vet att tiden fram till inflyttning kan upplevas som en både spännande och ibland en lite påfrestande period. Min och Signums ambition är att göra vårt yttersta för att ni som köpare ska känna er trygga och inkluderande i bygget av er nya bostad och jag kommer därför att hålla en löpande kontakt med er hela vägen fram till tillträdet.

Var tredje månad kommer jag, genom informationsbrev, att hålla er uppdaterade kring hur arbetet på byggplatsen framskrider samt förse er med viktig information kring kommande betalningar etc. Jag hoppas att ni kommer att uppskatta innehållet i dessa utskick och uppleva att jag finns vid er sida genom hela processen. Om ni har frågor utöver den information jag delger er i dessa utskick så tveka inte att höra av er.
I detta första informationsbrev vill jag börja med att ge er en överblick av hur tiden fram till ert tillträde ser ut.

Ni når mig via stenbypark@signumhem.se eller 08-31 98 00.

Hälsningar
Ebba Bellander
Kundansvarig, Signum Fastigheter

1

TECKNA FÖRHANDSAVTAL

Ett förhandsavtal är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen Brf Stenby Park och er som köpare avseende en framtida överlåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att ni som köpare avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet. I samband med att förhandsavtal tecknas skall en handpenning (förskott 1) om 50 000 kr betalas in till i avtalet anvisat konto.

2

FRITT VAL

Tanken är att ni ska slippa fundera kring en massa detaljerade val kring inredningen. Istället har våra arkitekter tagit fram genomtänkta designlinjer, noggrant utvalda material och smakfulla kulörer.
I projektet Stenby Park behöver ni endast göra val gällande vilken designlinje ni önskar (Ton-i-ton eller Kontrast). I vissa hus kan man även välja kamin och/ badkar. Vi kommer att kontakta er för dessa val ett par veckor efter signerat förhandsavtal.

3

TECKNANDE AV UPPLÅTELSEAVTAL

Tidpunkt för tecknande av upplåtelseavtal är 15 oktober 2022. Upplåtelseavtalet är bindande och ni som köpare blir då formellt också medlem i Brf Stenby Park.

4

TILLTRÄDESTIDER

De tider vi kommunicerar i avtal och säljmaterial är preliminära. I ert upplåtelseavtal meddelas ett definitivt tillträdesdatum.

5

INBETALNING AV FÖRSKOTT 2

I samband med tecknandet av upplåtelseavtal, ska ni som köpare erlägga en handpenning (förskott 2) om 10 % av den totala insatsen för bostaden (minus den redan erlagda handpenningen om 50 000 kr). Signum kommer att informera er om detta i god tid innan betalningen skall vara Brf Stenby Park tillhanda.

6

BESÖK PÅ BYGGARBETSPLATSEN

Under byggnationens senare del anordnas, i den mån byggplatsen och världsläge tillåter, ett gemensamt besök på platsen för er köpare. Besöket syftar till att ge er en försmak av det blivande huset samt en möjlighet att få ställa frågor.

7

SLUTBESIKTNING AV BOSTADEN

Inför det stundande tillträdet genomförs en besiktning av er nya bostad. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman. Ni som köpare kommer att bli inbjudna att delta på denna besiktning.

8

INBETALNING AV SLUTLIKVID

I anslutning till tillträdesdagen betalas resterande del av köpeskillingen för bostaden in.

9

INFLYTTNING / TILLTRÄDE

Tillträdet sker på plats i ert hus på tillträdesdagen och vi på Signum Fastigheter finns på plats för att hälsa välkommen samt överlämna nycklar.

10

ÖVERLÄMNANDE AV BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN

Signum Fastigheter sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar Brf Stenby Parks intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning. Därefter kommer ni att kallas till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan verksamheten vidare.

11

6-MÅNADERS BESIKTNING

Ca 6 månader efter tillträde genomförs en sk. 6-månadersbesiktning. Det är en enklare uppföljning/ genomgång för att säkerställa att allt fungerar som det ska i ert hus.

12.

GARANTIBESIKTNING

Fastigheten garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.