2020-08-10

Signum Fastigheter och Hökerum Bygg ingår samarbete genom projekt i Nynäshamn

Signum Fastigheter och Hökerum Bygg har ingått ett samarbete i projektet Bryggargatan 9, som ligger i det gamla fina området Telegrafen i Nynäshamn. Hökerum Bygg kommer utföra entreprenaden och går även in som delägare i projektet. Båda parter ser projektet som ett startskott för ett långsiktigt samarbete mellan bolagen. Säljstarten är planerad till hösten 2020 och vi räknar med att byggstarta under början av 2021.

– ”Tillsammans med Hökerum ser vi stora möjligheter inför framtiden. De passar väl in som samarbetspartner för de kommande årens expansionsplaner för Signums system för flerbostadshus”, Hanna Kucera Wengelin, VD Signum Fastigheter.

– ”Hökerum Bygg delar Signums övergripande tankar om att skapa högkvalitativa projekt med slutkunden i fokus. Vi ser fram mot ett dynamiskt samarbete där vi som företag lär oss av varandra och därmed uppnår bästa möjliga slutresultat. Bryggargatan9 kommer bli ett fantastiskt fint projekt. ”, Johan Lind Vice VD Hökerum Bygg

I samband med lanseringen av projektet Bryggargatan 9 lanserar Signum sin nya rationella flerbostadshusprodukt, som är ett arkitektur- och designsamarbete mellan arkitekten Andreas Martin-Löf och Signums designavdelning.

-”Med avstamp i folkhemmets välbyggda bostadsarkitektur har vi utvecklat ett smart byggsystem med väl utformade byggnadsdetaljer såsom entréer, fönster och balkonger”, säger CD, Daniel Wengelin, Signum Fastigheter.

Bryggargatan 9 består av totalt 60 effektiva och välplanerade lägenheter från 1 rok till 4 rok. De väl genomarbetade träfasaderna i varma naturnära kulörer och stora balkonger med fina räckesdetaljer står vackert mot berghällarna i bakgrunden. Interiört lanseras vår nya uppdaterade designlinje med specialdesignade kök och en väl utvald kulör- och materialpalett.

Bryggargatan 9 blir en del av det gamla industriområdet Telegrafen som just nu genomgår en förvandling. Flera av de gamla industribyggnaderna i tegel bevaras och när allt är färdigbyggt kommer området präglas av en fin mix av gamla varsamt renoverade byggnader, träd, grönska samt nyuppförda flerbostadshus alldeles intill Nynäshamns centrala delar.

För mer information, vänligen kontakta:

Hanna Kucera Wengelin, VD Signum Fastigheter

Tel: 070 790 67 08

hanna.wengelin@signumfastigheter.se

Johan Lind, Vice VD Hökerum

Tel: 0321 68 71 00

johan.lind@hokerumbygg.se