2016-05-23

Signum Fastigheter förvärvar ny mark

Månadsskiftet april-maj förvärvade Signum Fastigheter en fastighet i Helenelund, Sollentuna. Fastigheten ligger på Almvägen och omges av ett väldigt trevligt villaområde. Vi planerar för att kunna uppföra villor och lägenheter i olika storlekar.