2019-06-23

Signum Fastigheter anställer ytterligare en arkitekt

Signum Fastigheter anställer Anna Klara Löfholm som ny arkitekt. Anna Klara kommer vara med att utveckla våra bostadsprodukter tillsammans med utvalda arkitektkontor, undersöka nya markområden, utveckla detaljplaner, ta fram bygglov och vara en del av att leda våra projektörer.

Närmast kommer Anna Klara från rollen som designansvarig på Oscar Properties där hon jobbat sedan 2013. Där har hon gjort allt från att utveckla inredningskoncept, till att anordna inbjudna tävlingar och handlägga stora nybyggnadsprojekt i tidiga skeden. Jag är fast övertygad om vikten av en väl genomarbetad arkitektur genom alla skalor i byggnaden och det är grunden för allt mitt arbete.

Utöver arkitektur har jag ett stort intresse för konst, mode, möbler och design inom alla områden. Jag växte upp på Västgötaslätten i en familj som under hela min uppväxt drev ett snickeriföretag, vilket har gjort att relationen till form och materialitet har präglat mig som person genom hela livet.