2021-10-04

Disruptiva bostadsutvecklaren Signum tar in 65 miljoner – utmanar branschen

Signum startade 2014 och har under perioden haft en stark utveckling sett till både värdering och omsättning. Bolaget grundades i insikten att kvalitet ofta får ge vika för prislapp när det ska byggas nytt för bredare målgrupper. Nu tar man in 65 miljoner för att göra bostäder av hög kvalitet tillgängliga för fler.

 

Efterfrågan på småhus, det vill säga fristående villor, kedjehus, radhus och parhus, har länge varit hög och har ökat ännu mer under pandemin. Under det senaste året har priserna på småhus ökat med hela 20 procent jämfört med bostadsrätter som stigit med cirka 8 procent enligt siffror från Boverket.

 

Den ökade populariteten har gjort att nyproduktionen av småhus ökat, men Signum menar att ”få lyckas kombinera hög kvalitet med ett överkomligt pris” – något som gäller både för småhus och flerbostadshus. Detta var bakgrunden när bolaget beslutade om en ny riktning för verksamheten – med målet att ta kontroll över hela värdekedjan. På så sätt vill man höja kvaliteten och samtidigt sänka priset sett till jämförbara produkter.

 

– Vi tittade på hur vi skulle kunna erbjuda bostäder till alla, snarare än bara höginkomsttagare i storstadsregionerna. Vi gjorde en analys utifrån målgruppens preferenser och betalningsförmåga relaterad till bankernas villkor för lån, och kom då fram till hur mycket bostäderna skulle få kosta i slutpris, säger Hanna Kucera Wengelin, VD på Signum.

 

Signum kontrollerar idag stora delar av värdekedjan, från byggrätter och produktutveckling, via egen husfabrik, till försäljning och förvaltning – ett koncept som är unikt i branschen.

 

Nu tar man in 65 miljoner från både befintliga och nya aktieägare – en grupp där bland annat paret Kjellman, som grundat Skincity, ingår. Pengarna ska användas till förvärv av byggrätter samt till att skala upp produktionen och organisationen ytterligare.

 

– Målet är att sexdubbla produktionen till 2026. Det är en ambitiös plan, men som vi känner oss trygga med. Vi har redan över 110 000 kvadratmeter i vår projektportfölj, säger Hanna Kucera Wengelin.

 

Signum är särskilt specialiserade på områden med pendlingsavstånd till större städer, framför allt i Mälardalen, och har under den senaste perioden varit aktuella med förvärv och försäljningar i bland annat Nacka, Nynäshamn, Sigtuna, Eskilstuna och Karlstad.

 

– Vi ser en oerhörd potential i Signum. De har identifierat en efterfrågan och bidrar med något nytt i segmentet. Deras unikt kundfokuserade modell, som grundar sig i målgruppens behov och möjligheter är en bra tanke – deras kontroll över värdekedjan gör det också möjligt i praktiken. Därför känns det fantastisk spännande att vara med på Signums resa, säger Annica Forsgren Kjellman.